розібрати на головні і другорядні члени речення 1 Хороший сніжок урожай

розібрати на головні і другорядні члени речення 1 Хороший сніжок урожай сніжок це подлежайшее виражено ім сбережт це присудок виражено глаголомхорошій це визначення виражено прикметником урожай цього додатку виражено сущ Сніжок збереже головні. Хороший урожай другорядні

Сотавом словосполучення в родовому відмінку сіверяни

Сотавом словосполучення в родовому відмінку сіверяни Традиції сіверяни в родовому відмінку допоміжне слово немає А питання кого чого таким чином немає кого чого немає северянейтрадіціі сіверяни Слов'янських, хоробрих сіверян.

Що таке пунктуаційний розбір

Що таке пунктуаційний розбір Виконати пунктуаційний розбір - це значить пояснити пунктограми (графічно + аналіз). Приклад розбору пропозиції за зразком, прийнятому в шкільній практиці: 1. Напишіть пропозицію, підкресліть пунктограми. 2. Коротко сформулюйте пунктуаційних правило для даного випадку (для цього слід виконати графічні роботи, характерні для пунктограми: підкреслити граматичні основи, виділити ряд однорідних членів речення і...