Які дії необхідно зробити для реєстрації авторських прав

Які дії необхідно зробити для реєстрації авторських прав Ніякі, вони даються нам з рожденія.Оні даються кожній людині Відповідно до гк рф при оприлюдненні (будь-яким способом) - прочитанні кому або, опублікуванні, розміщенні на сайті авторське право належить особі, який жив зробив!

Какие действия необходимо совершить для регистрации авторских прав

Какие действия необходимо совершить для регистрации авторских прав Никакие, они даются нам с рождения.Они даются каждому человеку В соответствии с гк рф при обнародовании (любым способом) - прочтении кому либо , опубликовании, размещении на сайте авторское право принадлежит лицу, который жил сделал!

Згадайте казку Ганса Християна Андерсена «Снігова Королева» Які якості головних героїв (троль, Кай, Герда, Снігова королева та маленька розбійниця) ви

Згадайте казку Ганса Християна Андерсена "Снігова Королева" Які якості головних героїв (троль, Кай, Герда, Снігова королева та маленька розбійниця) ви Кай доброчесний Герда добродететьная Снігова королева порочноя маленька розбійниця доброчесна Кай-любов, доброта, відданість, іскренность.Герда ті ж самі якості що і у Кая.Маленькая розбійниця-вміє пам'ятати добро, відповідальна, але сильно іспорченная.Снежная королева-зла, холодна, велична, байдужа, гордая.Снежная королева...

Вспомните сказку Ганса Христиана Андерсена «Снежная Королева» Какие качества главных героев(тролль,Кай,Герда,Снежная королева и маленькая разбойница) вы

Вспомните сказку Ганса Христиана Андерсена "Снежная Королева" Какие качества главных героев(тролль,Кай,Герда,Снежная королева и маленькая разбойница) вы Кай добродетельный Герда добродететьная Снежная королева порочноя маленькая разбойница добродетельная Кай-любовь, доброта, преданность, искренность.Герда те же самые качества что и у Кая.Маленькая разбойница-умеет помнить добро,ответственная, но сильно испорченная.Снежная королева-злая,холодная,величественная, равнодушная, гордая.Снежная королева это противоречивый персонаж.

Як видумаєте, де людині краще жити в державі або в родовій громаді

Як видумаєте, де людині краще жити в державі або в родовій громаді В державі, так як в державі у людини є підтверджені законом права, і людина має можливість отримувати компенсацію при порушенні його прав з людини, яка це зробила. в родовій громаді же все тільки на словах Я думаю, що краще вже в державі ..

Как выдумаете ,где человеку лучше жить в государстве или в родовой общине

Как выдумаете ,где человеку лучше жить в государстве или в родовой общине В государстве, так как в государстве у человека есть подтвержденные законом права, и человек обладает возможностью получать компенсацию при нарушении его прав с человека, который это сделал. в родовой общине же все только на словах Я думаю, что лучше уже в государстве..

пожалйста написати приклад правової норми, де є гіпотеза-диспозиція-санкція

пожалйста написати приклад правової норми, де є гіпотеза-диспозиція-санкція Ст. 209 КК РФ Гіпотеза: Створення стійкої озброєної групи (банди) диспозиція: з метою нападу на громадян або організації, а також керівництво такою групою (бандою) санкція: караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років зі штрафом у розмірі до одного мільйона рублів або в розмірі заробітної...