Конституція СРСР ТЕСТ

Конституція СРСР ТЕСТ 20 питання) +1924 23) казахська рср 15) Казахська16) Унітарна17)ЦК ВКП (б)18) Сталін19) Калінін20) 1924 рік21)Планавтономізацііпредполагалпроголошення Української РСР державою, вяке входять УРСР, ЗРФСР, БССР, як автономні утворення безправа виходу.

Конституция СССР ТЕСТ

Конституция СССР ТЕСТ 20 вопрос)1924 23)казахская сср 15) Казахская16) Унитарное17)ЦК ВКП(б)18) Сталин19) Калинин20) 1924 год21)Планавтономизациипредполагалпровозглашение РСФСР государством, вкоторое входят УССР, ЗСФСР, БССР, как автономные образования безправа выхода.

Продавець продає раба на ринковій площі Раб присутній при акті купівлі-продажу Які з нижчеперелічених дій продавця можуть стати предметом

Продавець продає раба на ринковій площі Раб присутній при акті купівлі-продажу Які з нижчеперелічених дій продавця можуть стати предметом Я думаю що буква (г) г) продавець посилається на те, що раб знаходиться тут же і покупець може його оглянути.

Продавец продает раба на рыночной площади Раб присутствует при акте купли-продажи Какие из нижеперечисленных действий продавца могут стать предметом

Продавец продает раба на рыночной площади Раб присутствует при акте купли-продажи Какие из нижеперечисленных действий продавца могут стать предметом Я думаю что буква (г) г) продавец ссылается на то, что раб находится тут же и покупатель может его осмотреть.

Хто така Пелагея і де вона живе

Хто така Пелагея і де вона живе Це російська співачка і засновниця групи "Пелагея"живе в Росії 14 липня Пелагея Ханоя-ва народилася Новосибірську, в творчій родині (мама-минулому була півіцой, а батько був театральний режісср, педагог по ріжессеру

Кто такая Пелагея и где она живёт

Кто такая Пелагея и где она живёт Это русская певица и основательница группы "Пелагея"живет в России 14 июля Пелагея Хано-ва родилась Новосибирске, в творческой семье (мама-прошлом была пивицой,а отец был театральный режисср, педагог по рижессеру

Напишіть номер в міжнародному форматн 89998271848

Напишіть номер в міжнародному форматн 89998271848 +7 999 827 1848 так? Код країни: 7Приклад номера мобільного телефону: 8 (912) 345-67-89Приклад номера мобільного телефону в міжнародному форматі: +7 912 345-67-89 Перша цифра -код країни, потім три цифри- код оператора і код міста, далі-номер телефону +79998271848

Напишите номер в международном форматн 89998271848

Напишите номер в международном форматн 89998271848 +7 999 827 1848 так? Код страны:7Пример номера мобильного телефона:8 (912) 345-67-89Пример номера мобильного телефона в международном формате:+7 912 345-67-89 Первая цифра -код страны, потом три цифры- код оператора и код города, дальше- номер телефона +79998271848