Права людини в умовах війни

Права людини в умовах війни В умовах збройних конфліктів основні права і свободи людини як правило порушуються проте в Женевській конвенції 1949р обмовляється деякі положення яких слід дотримуватися зокрема в п2 ст 3 проголошується що поранених і хворих солдатів повинні підбирати і лікувати незалежно від їх переконань, статі та раси Умовах війни про права і...

Права человека в условиях войны

Права человека в условиях войны В условиях вооруженых конфликтов основные права и свободы человека как правило нарушаются однако в Женевской конвенции 1949г оговаривается некоторые положения которые должны соблюдаться в частности в п2 ст 3 провозглашается что раненых и больных солдат должны подбирать и лечить независимо от их убеждений,пола и расы Условиях войны о правах и...

Якщо ти не знаєш що вибрати Що треба робити з цим

Якщо ти не знаєш що вибрати Що треба робити з цим Це все питання або повинна додаватися фотографія до нього? Якщо немає, то навіщо вибирати те, що не підходить тобі по потрібним критеріям? А якщо і те, і інше тобі потрібно, то чому б не взяти кілька речей відразу, як в магазині, наприклад. Хоча, дуже...

Если ты не знаешь что выбрать Что надо делать с этим

Если ты не знаешь что выбрать Что надо делать с этим Это весь вопрос или должна прилагаться фотография к нему? Если нет, то зачем выбирать то, что не подходит тебе по нужным критериям? А если и то, и другое тебе нужно, то почему бы не взять несколько вещей сразу, как в магазине, к примеру. Хотя,...

Чому Туреччина зрадила Росію

Чому Туреччина зрадила Росію Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його країна не збирається псувати відносини з Росією. Це повідомлення з'явилося на тлі взросшей напруженості між двома країнами після того, як турецькі ВПС збили російський Су-24, що виконував бойове завдання в Сирії. Турціяпятий за величиною торговий партнер Росії. Поступається за обсягами експорту тільки Китаю, Німеччини,...

Почему Турция предала Россию

Почему Турция предала Россию Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не собирается портить отношения с Россией. Это сообщение появилось на фоне взросшей напряженности между двумя странами после того, как турецкие ВВС сбили российский Су-24, выполнявший боевую задачу в Сирии. Турцияпятый по величине торговый партнер России. Уступает по объемам экспорта только Китаю, Германии, Нидерландам...