Простите задам вопрос не по теме уроков

Простите задам вопрос не по теме уроков Ну я думаю так нельзя сваливать на соседа . Нужно слушать на уроке и потом выполнять все задание но лудше слушай внимательно на уроке 1.сказать что ты невиновата это сосед за партой тебя отвлекалэсли ты сидиш с ним несколько лет то скажи что он стал хуже чем был...

Вибачте задам питання не по темі уроків

Вибачте задам питання не по темі уроків Ну я думаю так не можна звалювати на сусіда. Потрібно слухати на уроці і потім виконувати всі завдання але лудше слухай уважно на уроці 1.сказать що ти невинна це сусід за партою тебе відволікавЕслі ти сидиш з ним кілька років то скажи що він став гірше ніж був...

Чи має право училка забрати зошит іншого предмета на уроці, до кінця семестру

Чи має право училка забрати зошит іншого предмета на уроці, до кінця семестру 1. Чи зобов'язаний відповідати вимогам, що пред'являються до відповідних кваліфікаційних характеристик. 2. Чи зобов'язаний підтримувати дисципліну в школі на основі поваги людської гідності учнів. Застосування методів фізичного і психічного насильства стосовно які навчаються не допускається. 3. Чи зобов'язаний забезпечити виконання навчальних програм,...

Имеет ли право училка забрать тетрадь другого предмета на уроке, до конца семестра

Имеет ли право училка забрать тетрадь другого предмета на уроке, до конца семестра 1. Обязан соответствовать требованиям, предъявляемым к соответствующим квалификационным характеристикам. 2. Обязан поддерживать дисциплину в школе на основе уважения человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 3. Обязан обеспечить выполнение учебных программ, достижение обучающимися уровня...

Що значить для дитини школа Міні твір

Що значить для дитини школа Міні твір Для ребнка школа це дорога, з якої починається його свідоме життя. У школі відбувається дорослішання дитини. Саме тут він отримує свій перший життєвий досвід, який надалі стане йому в нагоді. Складно описати в двох словах, що означає для дітей школа. Це величезний проміжок життя, який ти проживаєш зі...

Что значит для ребёнка школа Мини сочинение

Что значит для ребёнка школа Мини сочинение Для ребнка школа это дорога, с которой начинается его сознательная жизнь. В школе происходит взросление ребенка. Именно здесь он получает свой первый жизненный опыт, который в последствии ему пригодится. Сложно описать в двух словах, что значит для детей школа. Это огромный промежуток жизни, который ты проживаешь со своими...