На якому материку омивається тихим океаном немає вулканів

На якому материку омивається тихим океаном немає вулканів Австралія. Тут переважають рівнинні території, так як континент розташований на цілій тектонічної плити. Саме з цієї причини тут відсутні діючі вулкани, які зазвичай знаходяться біля кордонів і розломів літосферних плит. На скільки я знаю в Австралії.

Назвіть Магматичні гірські породи глибинні і вилилися

Назвіть Магматичні гірські породи глибинні і вилилися Глибинні гірські породи: граніт, сієніт, діорит, лабродоріт.Ізлівшіеся породи: порфіри, діабаз, трахіт, андезит, базальт. Алмаз кварц граніт базальт габро диорит ліпарит і.т.д

Назовите несколько наиболее выдающихся природных объектов Африки

Назовите несколько наиболее выдающихся природных объектов Африки Королевские дворцы Абомея.Священные леса народа миджикендаДревние города-крепости(Тишит,Уадан)Лес Санга трех наций Грязь песок дети люди каша

Помогати написати тварина коала короткий

Помогати написати тварина коала короткий Єдиний сумчастий ведмідь в своєму роді, що мешкає в Австралії. Розмір дорослих особин коали досягає 80-ти сантиметрів, а вага може доходити до 16-ти кілограм. Особа коали має сплощений вигляд, маленькі очі і яскраво виражені щічні мішки. Тіло цього невеликого сумчастого ведмедя вкрите м'яким густим хутром, колір якого змінюється від темно-сірі...

На каком материке омываемый тихим океаном нет вулканов

На каком материке омываемый тихим океаном нет вулканов Австралия. Здесь преобладают равнинные территории, так как континент расположен на целой тектонической плите. Именно по этой причине здесь отсутствуют действующие вулканы, которые обычно находятся возле границ и разломов литосферных плит. На сколько я знаю в Австралии.

Назовите Магматические горные породы глубинные и излившиеся

Назовите Магматические горные породы глубинные и излившиеся Глубинные горные породы:гранит,сиенит,диорит,лабродорит.Излившиеся породы:порфиры,диабаз,трахит,андезит,базальт. Алмаз кварц гранит базальт габро диорит липарит и.т.д

Помогате написать животное коала краткое

Помогате написать животное коала краткое Единственный сумчатый медведь в своем роде, обитающий в Австралии. Размер взрослых особей коалы достигает 80-ти сантиметров, а вес может доходить до 16-ти килограмм. Лицо коалы имеет уплощенный вид, маленькие глаза и ярко выраженные щечные мешки. Тело этого небольшого сумчатого медведя покрыто мягким густым мехом, цвет которого меняется от темносерого на...