задача по физике чему равна масса куска меди еслиина его нагревание от 10 до 210°С было затрачено кол-вом теплоты

задача по физике чему равна масса куска меди еслиина его нагревание от 10 до 210°С было затрачено кол-вом теплоты Q=cm(t2-t1)t2-t1=210-10=200=> с - теплоем-ть меди. Найди в учебнике и подставь в следующую формулу: m=Q/c*10 По формуле: Q = cmt = cm(t2-t1)Тепломкость меди = 390 Дж/(кг *C)Изменяем формулу: m = = 205 кг

На одній чашці терезів стоїть брусок із свинцю, а на іншій — з олова на якій чашці знаходиться свинцевий брусок Відповідь

На одній чашці терезів стоїть брусок із свинцю, а на іншій - з олова на якій чашці знаходиться свинцевий брусок Відповідь На лівій - зі свинцю, на правій - з олова. Свинець має більшу щільність, тому при рівній вазі з оловом займає менший обсяг. (Щільність олова (при н. У.): 7,31 г / см; Щільність свинцю...

задача з фізики чому дорівнює маса шматка міді еслііна його нагрівання від 10 до 210 ° С було витрачено кол-вом теплоти

задача з фізики чому дорівнює маса шматка міді еслііна його нагрівання від 10 до 210 ° С було витрачено кол-вом теплоти Q = cm (t2-t1)t2-t1 = 210-10 = 200=> З - теплоі-ть міді. Знайди в підручнику і підстав в наступну формулу: m = Q / c * 10 За формулою: Q = cmt = cm...

с 2 задачами 4 и 6 Во вложении Ставлю все свои баллы , , срочно)

с 2 задачами 4 и 6 Во вложении Ставлю все свои баллы , , срочно) F1=kq*3q/r2 Это кулоновская сила в первом случаеДалее используя закон сохранения заряда могу сказать что после соприкосновения общий заряд стал 4q и затем когда шарики раздвинули то он разделился поровну и стал 2q для каждого заряда поэтому для второго случая кулоновская...