Як побудувати графік y = 5x ^ 2 якщо то картинку або фото

Як побудувати графік y = 5x ^ 2 якщо то картинку або фото Нехай х = 1, тоді ігрек = 5, точку з координатами (1,5), нехай х = с, тоді ігрек 10, друга точка (1,10) ...... будуємо за цими точкам. Підстав будь-яке значення в х або в у і виріши рівняння. Це і будуть точки...

Как построить график y=5x^2 если то картинку или фото

Как построить график y=5x^2 если то картинку или фото Пусть х=1, тогда игрек=5, точку с координатами (1,5), пусть х=с, тогда игрек 10, вторая точка (1,10)...... строим по этим точкам. Подставь любое значение в х или в у и реши уравнение. Это и будут точки координат.График в файле.

(12,5-Х):5=(3,6+Х):6

(12,5-Х):5=(3,6+Х):6 (12,5-x)*6=5(3.6+x)(-x+25/2)*6=5(x+18/5)-2x+25/2*6=5*5x+18/5(-2x+25)*6/2=5(5x+18)/5(-2x+25)*6*5=2*5(5x+18)(-2x+25)*30=10(5x+18)-30*2x+750=10*5x+180-60x+750=50x+180-60x=50x-570-110x=-570x=-57/-11x=57/11 слева и с права умножить на 30 (6*5) получим 6(12,5-х)=5(3,6+х) 75 - 6х = 18 + 5х 11х = 57 х = 57/11